Wednesday Jul 19, 2023

Virtuálna realita prezrádza, v čom sú v Bystrici prví na svete

V tejto epizóde zavítame do Thurzo – Fugger zážitkovej expozície v areáli Mestského hradu – v Barbakáne v Banskej Bystrici. Dejiny baníctva aj Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti tu prezentujú modernými technológiami. Prihovoria sa vám napríklad „živé obrazy“.

Hosť: Marta Mlíchová (vedúca Turistického informačného centra v Banskej Bystrici).

Viac cestovateľských odporúčaní nájdete v bedekroch Spectacular Slovakia.

Hudba: Happy Day od Stockaudios

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved - 607055

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822